JU MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA-zvanična web prezentacija

ZAPOSLENI
S.A. PROFESORA SRPSKOG JEZIKA / S.A. PROFESORA STRANIH JEZIKA / S.A. PROFESORA STRUČNO-TEORIJSKE GRUPE PREDMETA
S.A. PROFESORA BIOLOGIJE, HEMIJE I FARMACEUTSKE GRUPE PREDMETA / S.A. NASTAVNIKA PRAKTIČNE NASTAVE /S.A. PROFESORA ZUBNO-STOMATOLOŠKE GRUPE PREDMETA
S.A. PROFESORA FIZIČKOG VASPITANJA / S.A. PROFESORA DRUŠTVENIH NAUKA / S.A. PROFESORA MATEMATIKE, FIZIKE I INFORMATIKE

STRUČNI AKTIV PROFESORA STRANIH JEZIKA

Prema Zakonu o srednjem obrazovanju Republike Srpske, nadležnosti stručnih aktiva su sljedeće (citat:)
a) vrše podjelu predmeta po predmetnim nastavnicima,
b) planiraju i programiraju nastavu,
v) vrše evaluaciju uspjeha i vladanja učenika,
g) prate razvoj novih oblika i metoda rada i primjenjuju ih u svom radu i
d) usavršavaju tehnike ocjenjivanja.

Obrazac za godišnji plan / Obrazac mjesečni plan / Obrazac za pripremu časa

Članovi stručnog aktiva:

 

 

Predviđena fotografija

 

Sanja Malešević, prof. Engleskog jezika i književnosti  
Jelena Vidović, prof. Engleskog jezika i književnosti  
Biljana Granula, prof. Engleskog jezika i književnosti  
Dejana Maličević, prof. Njemačkog jezika i književnosti
Aleksandar Lukić, prof. Njemačkog jezika i književnosti  

 

Predviđene pripreme za časove

Branimir Štrbac, prof. Latinskog jezika  
Milena Stanić, prof. Latinskog jezika
 

Digitalni radni listovi

Phrasal Verbs-Engleski jezik

Conditionals-Engleski jezik

Perfekt-Njemački jezik

Gesundheitstipps-Njemački jezik

Kviz na Njemačkom jeziku3 (Laufen ist gesund)

Kviz na Njemačkom jeziku2 (Zuckerkrankheit)

Kviz na Njemačkom jeziku1(Beim Arzt), namijenjen prvenstveno učenicima trećeg razreda

 

Radovi za stručno usavršavanje

Izrada digitalnih radnih listova

Saradnja se ECML

Blog na Njemačkom jeziku, namijenjen metodičko-didaktičkom poboljšanju nastave Njemačkog jezika.

Stranica "Njemački online", namijenjena online učenju

Stranica "Engleski online" namijenjena online učenju

 

Povratak na vrh

Forum! Klik! Wikipedia! Klik!YouTube! Klik!Facebook! Klik!
© COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED by MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA http://www.medicinska-skola-bl.net