JU MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA-zvanična web prezentacija

ZAPOSLENI
S.A. PROFESORA SRPSKOG JEZIKA / S.A. PROFESORA STRANIH JEZIKA / S.A. PROFESORA STRUČNO-TEORIJSKE GRUPE PREDMETA
S.A. PROFESORA BIOLOGIJE, HEMIJE I FARMACEUTSKE GRUPE PREDMETA / S.A. NASTAVNIKA PRAKTIČNE NASTAVE /S.A. PROFESORA ZUBNO-STOMATOLOŠKE GRUPE PREDMETA
S.A. PROFESORA FIZIČKOG VASPITANJA / S.A. PROFESORA DRUŠTVENIH NAUKA / S.A. PROFESORA MATEMATIKE, FIZIKE I INFORMATIKE

STRUČNI AKTIV PROFESORA STRUČNO-TEORIJSKE GRUPE PREDMETA

Prema Zakonu o srednjem obrazovanju Republike Srpske, nadležnosti stručnih aktiva su sljedeće (citat:)
a) vrše podjelu predmeta po predmetnim nastavnicima,
b) planiraju i programiraju nastavu,
v) vrše evaluaciju uspjeha i vladanja učenika,
g) prate razvoj novih oblika i metoda rada i primjenjuju ih u svom radu i
d) usavršavaju tehnike ocjenjivanja.

Obrazac za godišnji plan / Obrazac mjesečni plan / Obrazac za pripremu časa

Članovi stručnog aktiva:

  Predviđena fotografija
Gordana Malić, dr Medicine, spec. anesteziolog   Predviđene pripreme za nastavu
mr Branka Kalabić, prof. Zdravstvene njege  
Zorica Vujanović, dr Medicine, spec. Porodične medicine  
Anisa Hrvat, dr Medicine  
Zorana Stupar, dr Medicine   Predviđeni radovi za stručno usavršavanje
Slavojka Božić, dr Medicine  
Vesna Rokvić, dr Medicine, spec. Porodične medicine Predviđeni digitalni radni listovi
Daliborka Savičić, dr Medicine
Sanja Kovačević, dr Medicine  
Snežana Stefanović, dr Medicine, spec. dermatovenerolog  
Maja Stupar, dr Medicine  
Jadranka Todorović, prof. Psihologije  
Biljana Marjanac, dr Medicine  

Povratak na vrh

Forum! Klik! Wikipedia! Klik!YouTube! Klik!Facebook! Klik!
© COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED by MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA http://www.medicinska-skola-bl.net