JU MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA-zvanična web prezentacija

ZAPOSLENI
S.A. PROFESORA SRPSKOG JEZIKA / S.A. PROFESORA STRANIH JEZIKA / S.A. PROFESORA STRUČNO-TEORIJSKE GRUPE PREDMETA
S.A. PROFESORA BIOLOGIJE, HEMIJE I FARMACEUTSKE GRUPE PREDMETA / S.A. NASTAVNIKA PRAKTIČNE NASTAVE /S.A. PROFESORA ZUBNO-STOMATOLOŠKE GRUPE PREDMETA
S.A. PROFESORA FIZIČKOG VASPITANJA / S.A. PROFESORA DRUŠTVENIH NAUKA / S.A. PROFESORA MATEMATIKE, FIZIKE I INFORMATIKE

STRUČNI AKTIV PROFESORA BIOLOGIJE, HEMIJE I FARMACEUTSKE GRUPE PREDMETA

Prema Zakonu o srednjem obrazovanju Republike Srpske, nadležnosti stručnih aktiva su sljedeće (citat:)
a) vrše podjelu predmeta po predmetnim nastavnicima,
b) planiraju i programiraju nastavu,
v) vrše evaluaciju uspjeha i vladanja učenika,
g) prate razvoj novih oblika i metoda rada i primjenjuju ih u svom radu i
d) usavršavaju tehnike ocjenjivanja.

Obrazac za godišnji plan / Obrazac mjesečni plan / Obrazac za pripremu časa

Članovi stručnog aktiva:

   
Jelena Kukić, dipl. farmaceut   Predviđena fotografija
Violeta Novaković, prof. Hemije i Biologije
Nada Trišić, prof. Hemije  
Aleksandra Nježić, dipl. farmaceut  

Predviđene pripreme za časove

Srđan Preradović, prof. Hemije  
Slavica Lukač, prof. Biologije   Predviđeni radovi za stručno usavršavanje
Marina Kuburić, dipl.farmaceut  
XY Predviđeni digitalni radni listovi
   
   

Povratak na vrh

Forum! Klik! Wikipedia! Klik!YouTube! Klik!Facebook! Klik!
© COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED by MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA http://www.medicinska-skola-bl.net