JU MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA-zvanična web prezentacija

PRIJATELJI

Medicinska škola Banja Luka sarađuje sa brojnim institucijama, zavodima, udruženjima. Na neke od njih smo upućeni po prirodi samog sistema čiji smo dio; sa nekima sarađujemo u skladu sa specifičnim profilom Škole, dok je nemali broj kontakata, saradničkih projekata i akcija nastao usljed nastojanja da se vaspitno-obrazovna misija Škole proširi iznad granica nužnog, i to u smjeru savršenog.

Logo Republike Srpske

Predsjednik Republike Srpske
Vlada Republike Srpske
Narodna Skupština Republike Srpske

Ministarstvo prosvjete i kulture RS

Ministarstvo prosvjete i kulture RS
eObrazovanje
Portal za obrazovanje Republike Srpske

Republički pedagoški zavod RS

Republički pedagoški zavod RS

Grad Banja Luka

Grad Banja Luka

Univerzitet Banja Luka

Univerzitet Banja Luka

Medicinski fakultet Banja Luka

Medicinski fakultet Banja Luka

mResurs

Mreza savjeta ucenika Republike Srpske

OKC

Omladinski komunikativni centar

KC Banja Luka

Klinički centar Banja Luka

Dom zdravlja Banja Luka

Dom zdravlja Banja Luka

Zavod Dr Miroslav Zotovic

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović

Crveni krst Republike Srpske

Apotekarska ustanova Banja Luka
Zavod za trasfuzijsku medicinu
Crveni krst RS

Dom Rada Vranjesevic

JU Dječiji dom Rada Vranješević
Socijalno- gerijatrijski centar Banja luka
Centar Zaštiti me

Društvo doktora medicine Republike Srpske

Društvo doktora medicine Republike Srpske

UMSiT Banja Luka

Udruženje medicinskih sestara i tehničara regije Banja Luka
Medici.com
Časopis / Portal medicinskih komunikacija MEDICI.COM
Ombudsman za djecu RS
Ombudsman za djecu Republike Srpske
CIVITAS
CIVITAS Bosne i Hercegovine
Sindikat
Savez sindikata Republike Srpske
Britanski savjet
Britanski savjet
Goethe Institut
Goethe institut
ACES
Academy of Central European Schools
Erste Stiftung
ERSTE Stiftung / Interkulturelles Zentrum
ECML
European Centre for Modern Languages
Savjet Evrope
Council of Europe
IT4um
INFORMATIČKI FORUM: IT4um/forum

Povratak na vrh

Forum! Klik! Wikipedia! Klik!YouTube! Klik!Facebook! Klik!
© COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED by MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA http://www.medicinska-skola-bl.net