JU MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA-zvanična web prezentacija

Organizacija nastave u medicinskim školama za vrijeme vanredne situacije u Republici Srpskoj

 

Korisničko ime i lozinka (za profesore): 

 

Ovdje se nalaze:

1)nastavne jedinice za opšteobrazovne predmete za 1. razred svih smjerova + Anatomija i

2) nastavne jedinice za stručne predmete za smjerove Akušersko-ginekološki tehničar, Laboratorijsko-sanitarni tehničar i Farmaceutski tehničar za 1.razred.

Stručni predmeti za smjerove Medicinski tehničar, Zubno-stomatološki tehničar i Fizioterapeutski tehničar za 1.razred se nalaze na sajtu dobojske Medicinske škole.

POVRATAK NA START

1.RAZRED

Srpski jezik

Engleski jezik

Njemački jezik

Fizičko vaspitanje

Matematika

Informatika

Istorija

Biologija

Hemija

Fizika

Vjeronauka

Kultura religija

----------------

Anatomija

Zdavstvena zaštita sa prvom pomoći: Teorija / Vježbe

OSTALI PREDMETI---->Sajt JU Medicinske škole, Doboj

Povratak na vrh

Forum! Klik! Wikipedia! Klik!YouTube! Klik!Facebook! Klik!
© COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED by MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA http://www.medicinska-skola-bl.net