JU MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA-zvanična web prezentacija

Organizacija nastave u medicinskim školama za vrijeme vanredne situacije u Republici Srpskoj

 

Korisničko ime i lozinka(za profesore): 

 

Ovdje se nalaze:

1)nastavne jedinice za opšteobrazovne predmete za 2. razred svih smjerova i

2) nastavne jedinice za stručne predmete za smjerove Akušersko-ginekološki tehničar, Laboratorijsko-sanitarni tehničar i Farmaceutski tehničar za 2.razred.

Stručni predmeti za smjerove Medicinski tehničar, Zubno-stomatološki tehničar i Fizioterapeutski tehničar za 2.razred se nalaze na sajtu dobojske Medicinske škole.

POVRATAK NA START

2.RAZRED

Srpski jezik

Engleski jezik

Njemački jezik

Fizičko vaspitanje

Matematika

Biologija

Hemija

Fizika

Vjeronauka

Kultura religija

-----------

Patologija

Botanika

Farmakognozija

Mikrobiologija i parazitologija- Vježbe

Laboratorijske tehnike: Teorija / Vježbe

Analitička hemija: Teorija / Vježbe

Epidemiologija: Teorija / Vježbe

Farmaceutska tehnologija: Teorija / Vježbe

OSTALI PREDMETI---> Sajt JU Medicinske škole, Doboj

Povratak na vrh

Forum! Klik! Wikipedia! Klik!YouTube! Klik!Facebook! Klik!
© COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED by MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA http://www.medicinska-skola-bl.net