JU MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA-zvanična web prezentacija

Organizacija nastave u medicinskim školama za vrijeme vanredne situacije u Republici Srpskoj

 

Korisničko ime i lozinka (za profesore): 

 

Ovdje se nalaze nastavne jedinice za stručne predmete za smjerove Akušersko-ginekološki tehničar, Laboratorijsko-sanitarni tehničar i Farmaceutski tehničar za 4.razred, kao i Srpski i Ruski jezik.

Stručni predmeti za smjerove Medicinski tehničar, Zubno-stomatološki tehničar i Fizioterapeutski tehničar i opšteobrazovni predmeti za 4.razred (osim navedenih) su zastupljeni na sajtu dobojske Medicinske škole.

POVRATAK NA START

4.RAZRED

Srpski jezik

Ruski jezik

Hirurgija: Teorija (za medicinske tehničare)

Akušerstvo: Teorija / Vježbe

Medicinska biohemija: Teorija / Vježbe

Hematologija sa transfuziologijom: Teorija / Vježbe

Medicina rada sa zdravstvenom statistikom: Teorija / Vježbe

Sanitarne tehnike: Teorija / Vježbe

Interna medicina-Teorija / Vježbe (*akušersko-ginekološki smjer)

Akušerstvo- IZBORNI

Medicinska biohemija- IZBORNI

Biologija- IZBORNI

Mikrobiologija i parazitologija IZBORNI

OSTALI PREDMETI---->Sajt JU Medicinske škole, Doboj

Povratak na vrh

Forum! Klik! Wikipedia! Klik!YouTube! Klik!Facebook! Klik!
© COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED by MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA http://www.medicinska-skola-bl.net