JU MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA-zvanična web prezentacija

ZAPOSLENI

PEDAGOG

IZVJEŠTAJI

NOVO! Izvod iz Izvještaja o radu škole u školskoj 2015/16.godini-Kvalitativna analiza uspjeha učenika u učenju i vladanju na kraju 1.polugodišta

Izvod iz Izvještaja o radu škole u školskoj 2014/15.godini-Kvalitativna analiza uspjeha učenika u učenju i vladanju na kraju 1.polugodišta

Izvod iz Izvještaja o radu škole u školskoj 2013/14.godini-Kvalitativna analiza uspjeha učenika u učenju i vladanju

Izvod iz izvještaja o radu škole za 1.polugodište školske 2013/14.godine-grafički prikaz

Pohvale na kraju prvog polugodišta školske 2013/14.godine

Izvještaj o rezultatima na takmičenjima za školsku 2012/13.godinu

Izvod iz Analitičkog izvještaja o uspjehu učenika srednjih škola u učenju i vladanju, 1.mjesto za JU Medicinsku školu na kraju prvog polugodišta školske 2012/13.godine (Preuzeto sa sajta RPZ RS) / Cjelokupni Izvještaj (Sajt RPZ RS)

IZVOD IZ IZVJEŠTAJA O RADU ŠKOLE ZA PRVO POLUGODIŠTE ŠKOLSKE 2012/13.GODINE sa osvrtom na analizu uspjeha učenika u učenju i vladanju

TABELARNI PRIKAZ USPJEHA UČENIKA U UČENJU I VLADANJU u školskoj 2011/12.godini

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ O USPJEHU UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA u učenju i vladanju na kraju školske 2011/12.giodine (RPZ RS RJ FOČA)

Komparativna analiza uspjeha učenika (osnovna škola-->srednja škola)

Uspjeh učenika u vladanju na kraju drugog polugodišta školske 2011/12.godine

Uspjeh učenika u vladanju na kraju prvog polugodišta školske 2011/12.godine

Tabelarni prikaz uspjeha učenika u učenju po predmetima na kraju prvog polugodišta školske 2011/12.godine

Grafički izvod iz Izvještaja o uspjehu učenika u 1.pol.školske 2011/12.godine

Grafički izvod iz Izvještaja o uspjehu učenika u 1.pol.školske 2010/11.godine

Povratak na vrh

Forum! Klik! Wikipedia! Klik!YouTube! Klik!Facebook! Klik!

© COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED by MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA http://www.medicinska-skola-bl.net