JU MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA-zvanična web prezentacija

ZAPOSLENI

ŠKOLSKI PSIHOLOG

NARKOMANIJA

Pripremio Školski psiholog April 2011.godine:

Školski psiholog preporučuje video: No to dope (latite se sportova), juni 2013.godine

 

(Preporučujem da poslije pritiska na -> (play) i pokretanja videa pritisnete II (pauza) i sačekate neko vrijeme kako bi se film "odmotao", a da biste ga mogli pogledati bez zastoja.)

UPUTSTVO ZA DOWNLOAD VIDEA

Pripremio Školski psiholog April 2011.godine:

NARKOMANIJA-OSNOVNI POJMOVI

FAKTORI KOJI ŠTITE MLADE OD DROGA

STADIJUMI ZLOUPOTREBE DROGA

LIJEČENJE

VRSTE DROGA-marihuana

VRSTE DROGA-ostale

POSLJEDICE PO LIČNOST

POSLJEDICE PO DRUŠTVO

INDIVIDUALNI FAKTORI RIZIKA

DRUŠTVENI FAKTORI RIZIKA

Još o temi: Predmet Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem

Povratak na vrh

Forum! Klik! Wikipedia! Klik!YouTube! Klik!Facebook! Klik!
© COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED by MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA http://www.medicinska-skola-bl.net