JU MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA-zvanična web prezentacija

ODJELJENJA

ZA ŠKOLSKU 2021/22.GODINU

Odjeljenje: Odjeljenski starješina:
I1-Medicinski tehničar mr Đurić Sanja, prof. Srpskog jezika i književnosti
I2-Medicinski tehničar Milovanović Đorđe, prof. Vjeronauke
I3-Medicinski tehničar Štrbac Branimir, prof. Latisnkog jezika
I4-Medicinski tehničar Savičić Marko, prof. Informatike
I5-Laboratorijsko-sanitarni tehnićar Preradović Srđan, prof. Hemije
I6-Fizioterapeutski tehnićar Vujmilović Aleksandra, prof. Fizičkog vaspitanja
I7- Zubno-stomatološki tehničar Komljenović Vanja, dr Medicine
I8-Akušersko-ginekološki tehničar Stupar Maja, dr Medicine
II1-Medicinski tehničar Tatić Aleksandra, prof. Srpskog jezika i književnosti
II2-Medicinski tehničar Granula Biljana, prof. Engleskog jezika i književnosti
II3-Medicinski tehničar Malešević Sanja, prof. Engleskog jezika i književnosti
II4-Medicinski tehničar Marjanović Fedor, prof. Srpskog jezika i književnosti
II5-Farmaceutski tehničar Kuburić Marina, dipl.farmaceut
II6-Fizioterapeutski tehničar Savičić Daliborka, dr Medicine
II7-Laboratorijsko-sanitarni tehničar ?
II8-Akušersko-ginekološki tehničar Šević Danijela, prof. Matematike
III1-Medicinski tehničar Valan Stojana, prof. Vjeronauke
III2-Medicinski tehničar Vidović Jelena, prof. Engleskog jezika i književnosti
III3-Medicinski tehničar Preradović Savo, prof. Fizike
III4-Medicinski tehničar Begić Zijad, prof. Fizike
III5--Farmaceutski tehničar Gluvačević Violeta, prof. Srpskog jezika i književnosti
III6-Fizioterapeutski tehničar Milišić Mirjana, diplomirani medicinar Zdravstvene njege
III7-Zubno-stomatološki tehničar Šolaja Milica, viši strukovni zubni protetičar
III8-Akušersko-ginekološki tehničar Miodragović Ivana, nast. praktične nastave
IV1-Medicinski tehničar Lukač Slavica, prof. Biologije
IV2-Medicinski tehničar Klepić Slavica, prof. Sociologije i etike
IV3-Medicinski tehniča Pašić Milica, prof. Srpskog jezika i književnosti
IV4-Medicinski tehničar Maličević Dejana, prof. Njemačkog jezika i književnosti
IV5-Farmaceutski tehničar Nježić Aleksandra, dipl. farmaceut
IV6-Laboratorijsko- sanitarni tehničar Marjanović Branko, prof. Demokratije i ljudskih prava
IV7-Zubno-stomatološki tehničar Vrućinić Dragan, dr Stomatologije
IV8-Akušersko-ginekološki tehničar Hrvat Anisa, dr Medicine

 

Povratak na vrh

Forum! Klik! Wikipedia! Klik!YouTube! Klik!Facebook! Klik!
© COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED by MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA http://www.medicinska-skola-bl.net