JU MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA-zvanična web prezentacija

SMJEROVI / NPP

MEDICINSKI TEHNIČAR

LABORATORIJSKO-SANITARNI TEHNIČAR / ZUBNO-STOMATOLOŠKI TEHNIČAR / FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR / FARMACEUTSKI TEHNIČAR / AKUŠERSKO-GINEKOLOŠKI TEHNIČAR

Vodič Nivo složenosti: IV stepen, četvorogodišnja stručna škola
Stručne kvalifikacije:
uspješno pruža zdravstvenu njegu u opštim i specijalnim bolnicama, poliklinikama i kliničkim ustanovama
osposobljen za rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti sa aspekta preventivne, kurativne i rehabilitacijske medicine;
osposobljen za rad u klubovima za masovne hronične i nezarazne bolesti i bolesti ovisnosti;
osposobljen za rad u domovima za napuštenu djecu i djecu sa specijalnim potrebama;
osposobljen za rad u domovima za stara i iznemogla lica;
osposobljen za rad u institucijama za zdravstveno-socijalnu zaštitu osjetljivih populacionih grupa;
uspješan u radu u humanitarnim ustanovama i organizacijama (Crveni krst, Caritas, Crveni polumjesec, Ljekari bez granica, Ljekari svijeta).

NASTAVNI PLANOVI- Struka: Zdravstvo/ Zanimanje: Medicinski tehničar

PREDMETI

PRVI RAZRED

Sedmični broj časova

Godišnji broj časova

A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

T

V

T

V

1

Srpski jezik

3

102

2

Strani jezik

2

68

3

Fizičko vaspitanje

2

68

4

Matematika

2

68

5

Informatika

2

68

6

Istorija

2

68

7

Biologija

2

68

8

Hemija **

2

68

9

Fizika

2

68

B: STRUČNI PREDMETI

T

V

T

V

1

Anatomija

2

68

2

Latinski jezik

2

68

3

Zdravstvena njega **

2

3

68

102

A: UKUPNO OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

17

2

578

68

B: UKUPNO STRUČNI PREDMETI

6

3

204

102

UKUPNO A+B

23

5

782

170

28

952

 

PREDMETI

DRUGI RAZRED

Sedmični broj časova

Godišnji broj časova

A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

T

V

T

V

1

Srpski jezik

3

102

2

Strani jezik

2

68

3

Fizičko vaspitanje

2

68

4

Biologija

2

68

5

Hemija **

2

68

6

Fizika

2

68

B: STRUČNI PREDMETI

T

V

T

V

1

Zdravstvena njega **

2

2

68

68

2

Fiziologija

2

68

3

Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem

2

68

4

Mikrobiologija

2

68

5

Patologija

2

68

6

Medicinska psihologija

2

68

A: UKUPNO OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

13

0

442

0

B: UKUPNO STRUČNI PREDMETI

12

2

408

68

UKUPNO A+B

25

2

850

68

27

918

 

PREDMETI

TREĆI RAZRED

Sedmični broj časova

Godišnji broj časova

A:OPŠTEOBRAZOVNIi PREDMETI

T

V

T

V

1

Srpski jezik

3

102

2

Strani jezik

2

68

3

Fizičko vaspitanje

2

68

4

Demokratija i ljudska prava*

2+1

68+18

B: STRUČNI PREDMETI

T

V

T

V

1

Infektologija

2

2

68

68

2

Interna medicina

2

3

68

102

3

Hirurgija

2

3

68

102

4

Farmakologija

2

68

5

Medicinska biohemija

2

68

6

Zdravstvena njega sa porodičnom medicinom

2

68

A: UKUPNO OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

9

0

306

0

B: UKUPNO STRUČNI PREDMETI

12

8

408

272

UKUPNO A+B

21

8

714

272

30

1004

 

PREDMETI

ČETVRTI RAZRED

Sedmični broj časova

Godišnji broj časova

A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

T

V

T

V

1

Srpski jezik

3

96

2

Strani jezik

2

64

3

Fizičko vaspitanje

2

64

4

Sociologija i etika

2

64

B: STRUČNI PREDMETI

T

V

T

V

1

Interna medicina

2

2

64

64

2

Hirurgija

2

2

64

64

3

Pedijatrija

2

2

64

64

4

Ginekologija sa akušerstvom

2

1

64

32

5

Neuropsihijatrija

2

1

64

32

6

Izborni predmet

2

64

A: UKUPNO OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

9

0

288

0

B: UKUPNO STRUČNI PREDMETI

12

8

384

256

UKUPNO A+B

21

8

672

256

29

928

LABORATORIJSKO-SANITARNI TEHNIČAR / ZUBNO-STOMATOLOŠKI TEHNIČAR / FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR / FARMACEUTSKI TEHNIČAR / AKUŠERSKO-GINEKOLOŠKI TEHNIČAR

Povratak na vrh

Forum! Klik! Wikipedia! Klik!YouTube! Klik!Facebook! Klik!
© COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED by MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA http://www.medicinska-skola-bl.net