JU MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA-zvanična web prezentacija

SMJEROVI / NPP

ZUBNO-STOMATOLOŠKI TEHNIČAR

MEDICINSKI TEHNIČAR / LABORATORIJSKO-SANITARNI TEHNIČAR / FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR / FARMACEUTSKI TEHNIČAR / AKUŠERSKO-GINEKOLOŠKI TEHNIČAR

Vodič Nivo složenosti: IV stepen, četvorogodišnja strucna škola
Stručne kvalifikacije:
osposobljen je za izradu radnih modela;
izrađuje individualne kašike;
izrađuje zagrižajne šablone;
izrađuje sve fiksne nadoknade;
izrađuje mobilne nadoknade;
fiksira modele u artikulatore;
može da izrađuje mobilne ortodontske aparate;
priprema stomatološku ordinaciju i hiruršku salu za rad;
uspješno komunicira s pacijentima i priprema ih za stomatološke intervencije.

NASTAVNI PLANOVI- Struka: Zdravstvo / Zanimanje: Zubno-stomatološki tehničar

PREDMETI

PRVI RAZRED

Sedmični broj časova

Godišnji broj časova

A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

T

V

T

V

1

Srpski jezik

3

102

2

Strani jezik

2

68

3

Fizičko vaspitanje

2

68

4

Matematika

2

68

5

Informatika

2

68

6

Istorija

2

68

7

Biologija

2

68

8

Hemija **

2

68

9

Fizika

2

68

B: STRUČNI PREDMETI

T

V

T

V

1

Anatomija i fiziologija

3

102

2

Latinski jezik

2

68

3

Morfologija zuba

2

3

68

102

A: UKUPNO OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

17

2

578

68

B: UKUPNO STRUČNI PREDMETI

7

3

238

102

UKUPNO A+B

24

5

816

170

29

986

 

PREDMETI

DRUGI RAZRED

Sedmični broj časova

Godišnji broj časova

A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

T

V

T

V

1

Srpski jezik

3

102

2

Strani jezik

2

68

3

Fizičko vaspitanje

2

68

4

Matematika

0

0

5

Biologija

2

68

6

Hemija **

2

68

7

Fizika

2

68

B: STRUČNI PREDMETI

T

V

T

V

1

Zdravstvena njega

2

2

68

68

2

Tehnologija zubotehničkog materijala

2

68

3

Fiksna protetika **

2

4

68

136

4

Mikrobiologija

2

68

5

Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem

2

68

A: UKUPNO OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

13

0

442

0

B: UKUPNO STRUČNI PREDMETI

10

6

340

204

UKUPNO A+B

23

6

782

204

29

986

 

PREDMETI

TREĆI RAZRED

Sedmični broj časova

Godišnji broj časova

A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

T

V

T

V

1

Srpski jezik

3

102

2

Strani jezik

2

68

3

Fizičko vaspitanje

2

68

4

Demokratija i ljudska prava*

2+1

68+18

B: STRUČNI PREDMETI

T

V

T

V

1

Tehnologija zubotehničkog materijala

2

68

2

Fiksna protetika **

2

2

68

68

3

Bolesti zuba

2

3

68

102

4

Totalna proteza

2

3

68

102

5

Parodontologija i oralna medicina

2

2

68

68

A: UKUPNO OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

9

0

306

0

B: UKUPNO STRUČNI PREDMETI

10

10

340

340

UKUPNO A+B

19

10

646

340

30

1004

 

PREDMETI

ČETVRTI RAZRED

Sedmični broj časova

Godišnji broj časova

A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

T

V

T

V

1

Srpski jezik

3

96

2

Strani jezik

2

64

3

Fizičko vaspitanje

2

64

4

Sociologija i etika

2

64

B: STRUČNI PREDMETI

T

V

T

V

1

Fiksna protetika**

2

3

64

96

2

Dječija i preventivna stomatologija

1

2

32

64

3

Parcijalna proteza

1

3

32

96

4

Ortopedija vilica

1

1

32

32

5

Oralna hirurgija

2

2

64

64

6

Izborni predmet

2

64

A: UKUPNO OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

9

0

288

0

B:UKUPNO STRUČNI PREDMETI

9

11

288

352

UKUPNO A+B

18

11

576

352

29

928

MEDICINSKI TEHNIČAR / LABORATORIJSKO-SANITARNI TEHNIČAR / FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR / FARMACEUTSKI TEHNIČAR / AKUŠERSKO-GINEKOLOŠKI TEHNIČAR

Povratak na vrh

Forum! Klik! Wikipedia! Klik!YouTube! Klik!Facebook! Klik!
© COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED by MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA http://www.medicinska-skola-bl.net