JU MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA-zvanična web prezentacija

SMJEROVI

FARMACEUTSKI TEHNIČAR

MEDICINSKI TEHNIČAR / ZUBNO-STOMATOLOŠKI TEHNIČAR / FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR / LABORATORIJSKO-SANITARNI TEHNIČAR / AKUŠERSKO-GINEKOLOŠKI TEHNIČAR

Vodič Nivo složenosti: IV stepen, četvorogodišnja stručna škola
Stručne kvalifikacije:
posjeduje znanje neophodno za obavljanje poslova farmaceutskog tehničara i prvenstveno je educiran za rad u javnoj apoteci;
osposobljen je za rad u bolničkoj apoteci;
može da radi u fabrici gotovih farmaceutskih preparata;
može da radi u fabrici koja se bavi proizvodnjom lijekova biljnih preparata.

NASTAVNI PLANOVI- Struka: Zdravstvo / Zanimanje: Farmaceutski tehničar

PREDMETI

PRVI RAZRED

Sedmični broj časova

Godišnji broj časova

A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

T

V

T

V

1

Srpski jezik

3

102

2

Strani jezik

2

68

3

Fizičko vaspitanje

2

68

4

Matematika

2

68

5

Informatika

2

68

6

Istorija

2

68

7

Biologija

2

68

8

Hemija **

2

68

9

Fizika

2

68

B: STRUČNI PREDMETI

T

V

T

V

1

Anatomija i fiziologija

3

102

2

Latinski jezik

2

68

3

Zdravstvena zaštita sa prvom pomoći

2

2

68

68

A: UKUPNO OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

17

2

578

68

B: UKUPNO STRUČNI PREDMETI

7

2

238

68

UKUPNO A+B

24

4

816

136

28

952

 

PREDMETI

DRUGI RAZRED

Sedmični broj časova

Godišnji broj časova

A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

T

V

T

V

1

Srpski jezik

3

102

2

Strani jezik

2

68

3

Fizičko vaspitanje

2

68

4

Matematika

2

68

5

Biologija

2

68

6

Hemija **

2

68

7

Fizika

2

68

B: STRUČNI PREDMETI

T

V

T

V

1

Analitička hemija

2

2

68

68

2

Mikrobiologija

2

68

3

Farmaceutska tehnologija **

2

2

68

68

4

Farmakognozija

2

68

5

Botanika

2

68

A: UKUPNO OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

15

0

510

0

B: UKUPNO STRUČNI PREDMETI

10

4

340

136

UKUPNO A+B

25

4

850

136

29

986

 

PREDMETI

TREĆI RAZRED

Sedmični broj časova

Godišnji broj časova

A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

T

V

T

V

1

Srpski jezik

3

102

2

Strani jezik

2

68

3

Fizičko vaspitanje

2

68

4

Demokratija i ljudska prava*

2+1

68+18

B: STRUČNI PREDMETI

T

V

T

V

1

Farmaceutska tehnologija **

2

3

68

102

2

Farmakognozija

2

68

3

Farmaceutska hemija

2

3

68

102

4

Medicinska biohemija

2

3

68

102

5

Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem

2

68

A: UKUPNO OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

9

0

306

0

B: UKUPNO STRUČNI PREDMETI

10

9

340

306

UKUPNO A+B

19

9

646

306

29

970

 

PREDMETI

ČETVRTI RAZRED

Sedmični broj časova

Godišnji broj časova

A:OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

T

V

T

V

1

Srpski jezik

3

96

2

Strani jezik

2

64

3

Fizičko vaspitanje

2

64

4

Sociologija i etika

2

64

B: STRUČNI PREDMETI

T

V

T

V

1

Farmaceutska tehnologija **

2

5

64

160

2

Farmaceutska hemija

2

2

64

64

3

Uvod u kozmetologiju

2

64

4

Sanitarna hemija

2

64

5

Farmakologija

3

96

6

Izborni predmet

2

64

A:UKUPNO OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

9

0

288

0

B: UKUPNO STRUČNI PREDMETI

13

7

416

224

UKUPNO A+B

22

7

704

224

29

928

MEDICINSKI TEHNIČAR / ZUBNO-STOMATOLOŠKI TEHNIČAR / FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR / LABORATORIJSKO-SANITARNI TEHNIČAR / AKUŠERSKO-GINEKOLOŠKI TEHNIČAR

Povratak na vrh

Forum! Klik! Wikipedia! Klik!YouTube! Klik!Facebook! Klik!
© COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED by MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA http://www.medicinska-skola-bl.net