JU MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA-zvanična web prezentacija

UPIS

 

NOVO! Rezultati upisa u 1.razred školske 2019/2020. godine:

MEDICINSKI TEHNIČAR: PRIMLJENI str.1 str.2 / str.3 str.4 - NEPRIMLJENI

ZUBNO-STOMATOLOŠKI TEHNIČAR: PRIMLJENI - NEPRIMLJENI

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR: PRIMLJENI - NEPRIMLJENI

FARMACEUTSKI TEHNIČAR: PRIMLJENI - NEPRIMLJENI

AKUŠERSKO-GINEKOLOŠKI TEHNIČAR: PRIMLJENI - NEPRIMLJENI


Konkurs za upis učenika u prvi nrazred u srednjih škola Republike Srpske u školskoj 2019/2020. godini (.pdf- preuzeto sa sajta Vlade Republike Srpske- Ministarstvo prosvjete i kulture)

U JU Medicinskoj školi Banja Luka učenici se osposobljavaju za sljedeća zanimanja:

Vodič

-Medicinski tehničar
-Farmaceutski tehničar

-Akušersko-ginekološki tehničar

-Zubno-stomatološki tehničar

-Fizioterapeutski tehničar

-Laboratorijsko sanitarni tehničar(nije planiran upis u prvi razred školske 2019/20.godine)

 

Forum! Klik! Wikipedia! Klik!YouTube! Klik!Facebook! Klik!

© COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED by MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA http://www.medicinska-skola-bl.net