Loading...
ЈУ Медицинска школа Бања Лука
Стручни актив професора друштвених наука

проф. Филозофије и социологије Александра Драгољић

наставник Филозофије и Социологије

проф. Социологије и етике Славица Клепић

наставник Социологије и етике

проф. Демократије Бранко Марјановић

наставник Демократије и људских права

проф. Историје Душко Чичић

наставник Историје

проф. Историје Силвана Новаковић

наставник Историје

дипл.теолог Славен Томашевић

наставник Православне вјеронауке

дипл. теолог Стојана Валан

наставник Православне вјеронауке

проф. Социологије и филозофије Нада Димков

наставник Културе религије

дипл. економиста Дијана Јовић

наставник Основа предузетништва

дипл. економиста Горанка Субашић

наставник Основа предузетништва