Loading...
ЈУ медицинска школа Бања Лука
Актив стручно- теоријске групе предмета

проф. Весна Кондић Валентић

наставник Медицинске психологије

др Медицине Гордана Малић, спец. анестезиолог

наставник Стручно - теоријске групе предмета

др Медицине Зорица Вујановић, спец. Породичне медицине

наставник Стручно - теоријске групе предмета

др Медицине Весна Роквић, спец. Породичне медицине

наставник Стручно - теоријске групе предмета

др Медицине Далиборка Савичић

наставник Стручно - теоријске групе предмета

др Медицине Аниса Хрват

наставник Стручно - теоријске групе предмета

др Медицине Зорана Ступар

наставник Стручно - теоријске групе предмета

др Медицине Славојка Божић

наставник Стручно - теоријске групе предмета

др Медицине Сања Ковачевић

наставник Стручно - теоријске групе предмета

др Медицине Снежана Стефановић, спец. дерматовенеролог

наставник Стручно - теоријске групе предмета

др Медицине Маја Ступар

наставник Стручно - теоријске групе предмета

др Медицине Биљана Марјанац

наставник Стручно - теоријске групе предмета

проф. Здравствене његе Бранка Калабић, мр

наставник Здравствене његе

дипл. психолог Јадранка Тодоровић

наставник Медицинске психологије

дипл. психолог Александра Ћетојевић

наставник Медицинске психологије