Loading...
ЈУ Медицинска школа Бања Лука
Стручни актив професора математике, физике и информатике

проф. Математике и информатике Сања Ступар

наставник Математике и информатике

проф. Информатике Марко Савичић

наставник Информатике

проф. Физике Дајана Видовић

наставник Физике

проф. Математике x y

наставник Математике