Loading...
ЈУ Медицинска школа Бања Лука
Стручни актив професора физичког васпитања

проф. Физичког васпитања Велибор Видовић, мр

наставник Физичког васпитања

проф. Физичког васпитања Александра Вујмиловић, мр

наставник Физичког васпитања

проф. Физичког васпитања Саша Малешевић

наставник Физичког васпитања

проф. Физичког васпитања Бранко Марјановић

наставник Физичког васпитања