Loading...
ЈУ Медицинска школа Бања Лука
Стручни актив стоматолошке групе предмета

др Стоматологије Драган Врућинић

наставник Стоматолошке групе предмета

виши зубни техничар Предраг Пупац

наставник Стоматолошке групе предмета

др Стоматологије Вања Комљеновић

наставник Стоматолошке групе предмета