Loading...
ЈУ Медицинска школа Бања Лука
УПРАВА ШКОЛЕ

Директор Саво Прерадовић

проф. Физике

Помоћник директора Срђан Прерадовић

проф. Хемије

Секретар Ђорђе Максимовић

дипл. правник