Loading...
ИНФО
УПИС

Упис у 1. разред школске 2023/24 године

Објавио: admin | Датум објаве: 27.05.2023.

Информације о упису у 1.разред

Јунски уписни рок: Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе почиње у понедјељак, 19. 06. 2023. године, а завршава се у уторак, 20.06.2023. године, за ученике који имају 60 и више бодова. Резултати уписа објављују се у четвртак, 22.06.2023. године до 10,00 часова на огласној табли школе.

Уписна комисија

ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС
Учесници конкурса подносе школи потребне документе:
1. пријаву за упис,
2. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи,
3. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи у иностранству,
рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање,
7
4. извод из матичне књиге рођених,
5. Диплому „Вук Стефановић Караџић“,
6. диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку,
7. диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или
вишем нивоу такмичења.
8. aдресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на
конкурс, само за кандидате који упис врше у школи.

Више у Конкурсу за упис у 1.разред средњих школа у Републици Српској- за школску 2023/24.годину

План уписа у 1.разред средњих школа у Републици Српској- за школску 2023/24.годину (Медицинска школа Бања Лука је под редним бројем 5)

Водич кроз занимања- апликација

Водич кроз занимања - .pdf

Занимања у које се врши упис ове године: Медицински техничар / Гинеколошко- акушерски техничар / Стоматолошки техничар / Фармацеутски техничар / Физиотерапеутски техничар