Loading...
ЈУ Медицинска школа Бања Лука
Стручни актив професора природних наука

проф. Хемије Нада Тришић

наставник Хемије

проф. Хемије и биологије Виолета Новаковић

наставник Хемије и биологије

проф. Биологије Славица Лукач

наставник Биологије

дипл. фармацеут Александра Њежић

наставник Фармацеутске групе предмета

дипл. фармацеут Марина Кубурић

наставник Фармацеутске групе предмета

дипл. фармацеут Јелена Кукић

наставник Фармацеутске групе предмета

проф. Хемије Маја Радоја

наставник Хемије