Loading...
ЈУ Медицинска школа Бања Лука
Стручни актив професора страних језика

проф. Енглеског језика и књижевности Биљана Гранула

наставник Енглеског језика

проф. Енглеског језика и књижевности Сања Малешевић

наставник Енглеског језика

проф. Енглеског језика и књижевности Јелена Видовић

наставник Енглеског језика

проф. Њемачког језика и књижевности Дејана Маличевић

 наставник Њемачког језика 

проф. Енглеског језика и књижевности Жељка Недић

наставник Енглеског језика