Loading...
ЈУ Медицинска школа Бања Лука
Стручни актив професора српског језика

проф. Српског језика и књижевности Милица Пашић

наставник Српског језика

проф. Српског језика и књижевности Виолета Глувачевић, мр

наставник Српског језика

проф. Српског језика и књижевности Сања Ђурић, мр

наставник Српског језика

проф. Српског језика и књижевности Александра Татић

наставник Српског језика

проф. Српског језика и књижевности Федор Марјановић, мср

наставник Српског језика (замјена за Слободана Кривошију, проф.)

проф. Српског језика и књижевности Данијела Шикман

наставник Српског језика