Loading...
ОГЛАСНА ТАБЛА
ОБАВЈЕШТЕЊА

Сједнице

за школску 2023/24. годину

Објављено: 26.06.2024.

Сједница Наставничког вијећа ће се одржати у четвртак 27.06.2024. године с почетком у 09.00 часова, у учионици бр.14.

Дневни ред је доступан у зборници.

Директор Саво Прерадовић, проф.

-------------------------------

Сједница Наставничког вијећа ће се одржати у петак 14.06.2024. године с почетком у 09.00 часова.

Дневни ред је доступан у зборници.

Директор Саво Прерадовић, проф.

-------------------------------------

Сједница одјељенских вијећа за 1, 2. и 3. разред ће се одржати у четвртак 13.06.2024. године с почетком у 09.00 часова.

Дневни ред је доступан у зборници. 

Директор Саво Прерадовић, проф.

----------------------------------------

Сједница Наставничког вијећа ће се одржати у уторак 11.06. 2024. године, с почетком у 12.40 часова, у учионици бр.14.

Дневни ред је доступан у зборници.

Директор Саво Прерадовић, проф.

----------------------------------------------------------

Сједница одјељенских вијећа четвртих разреда ће се одржати у сриједу 15.05.2024. године, с почетком у 12.40 часова, у учионици бр. 14

Дневни ред је доступан у зборници.

Директор Саво Прерадовић, проф. 

-----------------------------

Сједница Наставничког вијећа за четврте разреде ће се одржати у петак, 17. 05. 2024. године, с почетком у 12.40 часова.

Дневни ред је доступан у зборници.

Директор Саво Прерадовић, проф.

__________________________

Сједница Наставничког вијећа одржаће се у петак 10. 05. 2024. године са почетком у  12.40 часова у учионици бр.14.

Дневни ред је доступан у зборници. 

Директор Саво Прерадовић, проф. 

----------------------------------------

Сједнице одјељенских вијећа ће се одржати у понедјељак 08.04. 2024. године с почетком у 12.40 часова.
ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД , У УЧИОНИЦИ БРОЈ 15
ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД, У УЧИОНИЦИ БРОЈ 14

ДНЕВНИ РЕД:
1.Тренутни преглед оцјена из учења и владања на крају трећег тромјесечја.
2.Реализација НПП
3.Изрицање васпитно-дисциплинских мјера.
4.Изостанци.

Директор Саво Прерадовић, проф.

-----------------------------------------

Сједница Наставничког вијећа ће се одржати у четвртак 07.03.2024. године, с почетком у 12.40 у учионици број 14. Дневни ред је доступан у зборници.

Директор Саво Прерадовић, проф. 

--------------------------------

Сједница Наставничког вијећа ће се одржати у сриједу 31.01.2024. године, с почетком у 12.40 у учионици број 14. Дневни ред је доступан у зборници.

Директор Саво Прерадовић, проф. 

-------------------------------------------

Сједнице одјељенских вијећа ће се одржати у сриједу 03.01.2024. године, с почетком у 09.00 часова, према сљедећем распореду:

-1. и 2. разред - учионица бр.15

-3. и 4. разред- учионица бр. 14

Дневни ред је доступан у зборноци. Напомена: Обавезно је присуство предсједника одјељенских заједница.

Директор Саво Прерадовић, проф. 

--------------------------------

Сједница Наставничког вијећа ће се одржати у четвртак 04.01.2024. године, с почетком у 09.00 часова, у учионици бр. 14.

Дневни ред је истакнут у зборници.

----------------------------------

Сједница Наставничког вијећа одржаће се у сриједу 20.12.2023.године, у 12.35 часова у учионици бр.14. Дневни ред је доступан у зборници.

Директор Саво Прерадовић, проф. 

----------------------------------------------

Сједница одјељенских вијећа- за 3. разред- ће се одржати у уторак, 05.12.2023. године, с почетком у 12.35 часова, у учионици бр.14. Дневни ред је доступан у зборници. Тема: Екскурзија. 

Обавезно је присуство предсједника одјељенских заједница. 

Директор Саво Прерадовић, проф. 

-------------------------------------

Наредна сједница Наставничког вијећа ће се одржати у понедјељак, 20.11.2023. године, с почетком у 12.40 часова, у учионици бр.14. Дневни ред је доступан у зборници.

Извор: Директор Саво Прерадовић, проф. 

--------------------------------

Сједнице одјељенских вијећа ће се одржати у петак 17.11.2023. године, с почетком у 12.40 часова. Први и други разред - учионица бр. 15. Трећи и четврти разред- учионица бр.14. Дневни ред је доступан на огласној табли у зборници.

Директор Саво Прерадовић, проф.